U petak 18. listopada 2019. održana je jedna u nizu radionica na temu izrade standarda zanimanja u skladu s novom metodologijom. Iako je radionica primarno zamišljena za članove projektnog tima i radne skupine za izradu standarda zanimanja, na radionicu su pozvani svi nastavnici Grafičkog fakulteta koji su se u velikom broju i odazvali.

Cilj radionice je predstaviti djelatnicima Grafičkog fakulteta kao nositeljima budućeg studijskog programa i obrazovnog procesa na fakultetu kako bi svi dionici bili što bolje upućeni u same procedure i metodologiju.

Radionicu je otvorio dekan Grafičkog fakulteta prof. dr. sc. Nikola Mrvac koji je zahvalio svim prisutnim nastavnicima Grafičkog fakulteta na interesu te je najavio kolegicu Ines Vlahović i doc. dr. sc. Mislava Balkovića s Visokog učilišta Algebra kao predavače.

Nakon uvodnog dijela o administrativnim aspektima cjelokupnog postupka od provedbe ankete do upisa u Registar koji je održala kolegica Vlahović pristupilo se dubljoj analizi samog postupka koju je proveo i nastavnicima predstavio docent Balković.

Glavne teme i aktivnosti obrađene na radionici:

–        Aktivnosti izrade ankete za poslodavce

–        Sadržaj i smisao ankete

–        Prilagodba i optimizacija ankete

–        Prilagodba i optimizacija popisa ključnih poslova

–        Vrste poslova i razine stručnosti

–        Prilagodba i optimiziranje popisa znanja i vještina

–        Izvještaj o prilagodbi i optimizaciji

–        Provedba ankete

–        Sistematiziranje informacija i podataka prikupljenih anketom

–        Formalizacija prijedloga standarda zanimanja

O PREDAVAČU: Mislav Balković je rođen 1975 u Zagrebu, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je 2016. na istom sveučilištu. Od 1998 je vezan uz područje obrazovanja, a od 2000 stalno je zaposlen u učilištu Algebra na mjestu ravnatelja gdje pokreće i sudjeluje u izvođenju ključnih razvojnih projekata Algebra grupe, da bi 2009 preuzeo funkciju dekana visokog učilišta Algebra. Mislav je od 2008 angažiran na izgradnji visokog učilišta Algebra i njegovih studijskih programa i sustava osiguravanja kvalitete, a od tada postaje i aktivno uključen u inicijative koje promiču i izgrađuju obrazovanje na svim razinama. Tako je radio na aktualnoj Strategiji obrazovanja i znanosti, član je niza stručnih tijela poput; Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnologiju (2010-2016), povjerenstva za uspostavu HKO, povjerenstva za izradu zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju itd, te je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) i sektorskog vijeća za elektrotehniku i računarstvo. Mislav je bio uključen u izradu i donošenje Zakona o HKO i pravilnika o registru HKO, a njegova doktorska disertacija te s njom povezana znanstvena istraživanja podloga su za uvođenje sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja temeljenog na paradigmi kvalifikacijskih okvira u Republiku Hrvatsku.

Podijeli ovu objavu!

Partneri u projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda