Aktivnosti i tijek provedbe projekta

Projekt „Provedba HKO-a u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije“ se planira odraditi kroz aktivnosti koje se međusobno isprepliču kako bi u konačnici došli do rezultata projekta i ostvarenja definiranih ciljeva.

1. Razvoj i izrada četiri standarda zanimanja u području grafičkog inženjerstva te multimedije i vizualnih komunikacija i podnošenje zahtjeva za upis standarda zanimanja u Registar HKO-a
2. Razvoj i izrada četiri standarda cjelovitih kvalifikacija u području grafičkog inženjerstva te multimedije i vizualnih komunikacija i podnošenje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija u registar HKO-a
3. Razvoj i izrada dva nova preddiplomska studijska programa i dva nova diplomska programa u skladu sa standardima kvalifikacije koji će se izraditi u okviru ove operacije
4. Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
5. Unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
6. Promidžba i vidljivost
7. Upravljanje projektom i administracija

Opis projekta

Projektom “Provedba HKO-a u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije” želi se kroz primjenu HKO-a razviti 2 nova sveučilišna prediplomska studijska programa, 2 nova sveučilišna diplomska programa, 4 standarda zanimanja i 4 standarda kvalifikacije, osigurati jačanje kompetencija nastavnog osoblja i studenata te unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete a u svrhu unapređenja relevantnosti nastavne djelatnosti u skladu s potrebama sadašnjeg i budućeg tržišta rada, društvenog i gospodarskog razvoja.  Kroz vrijeme se struktura gospodarstva mijenja prema potrebama potrošača i mijenja se struktura znanja i vještina. Održavanje konkurentnosti moguće je ako su takva znanja i vještine prisutne u obrazovnim ishodima, standardima i kvalifikacijama. Grafički fakultet prolazi kroz značajne transformacije od konvencionalnih grafičkih tehnologija tiskanih medija prema novim načinima vizualnih komunikacija. Inovacijski potencijali su usmjereni na nova područja koja su u interakciji s novim materijalima i tehnologijama, ambalažom, nakladništvom, upravljanjem, multimedijskim i web tehnologijama.

Prijavitelj i nositelj projekta je Grafički fakultet dok su partneri na projektu Sveučilište Sjever, Visoko učilište Algebra, Hrvatska gospodarska komora i Telecentar. Prilikom odabira partnera vodilo se računa o njihovom prethodnom iskustvu bilo u području obrazovanja i visokog školstva, suradnje s gospodarskim subjektima ili pak konkretno u provođenju izrade standarda kvalifikacija u skladu s HKO-om.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija
Ukupna vrijednost projekta je: 3 771 904,64 kuna.
Projekt je u potpunosti financiran od strane Europske unije.

Razdoblje provedbe projekta
Projekt se provodi od 22. ožujka 2019. do 22. ožujka 2022.

Kontakt osoba za više informacija
doc. dr. sc. Mile Matijević
Telefon: +385 (0)1 2371 080
Fax: +385 (0)1 2371 077
Obrazac za kontakt →

Ciljevi projekta

  • Razvoj i izrada četiri standarda zanimanja u području grafičkog inženjerstva te multimedije i vizualnih komunikacija i podnošenje zahtjeva za upis standarda zanimanja u Registar HKO-a

  • Razvoj i izrada 4 standarda cjelovitih kvalifikacija u području grafičkog inženjerstva te multimedije i vizualnih komunikacija i podnošenje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a

  • Razvoj i izrada dva nova prediplomska studijska programa i dva nova diplomska programa u skladu sa standardima kvalifikacija koji će se izraditi u okviru ove operacije

  • Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

  • Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Partneri

Uz Grafički fakultet kao nositelja projekta, partneri su Algebra, Hrvatska gospodarska komora, Sveučilište Sjever i TeleCentar.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda